AVG en algemene voorwaarden Heuvelrug Boxing

Artikel 1. Lidmaatschap en strippenkaarten

1.1 De deelnemer (degene die de les volgt) maakt een profiel aan op Virtuagym en schrijft zich in voor een les via Virtuagym. De afgenomen lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Een losse les kan gekocht en ingepland worden via Virtuagym indien er een plek beschikbaar is. Het inplannen van een eenmalige proefles kan alleen via een aanmelding of via contact.

1.2 Een deelnemer kan alleen deelnemen aan een les als er in de betreffende les genoeg ruimte is; dit in verband met het waarborgen van de persoonlijke aandacht.

Artikel 3. Huisregels

Kies je voor een abonnement dan wordt de geldende contributie via afgegeven automatische incasso maandelijks geïncasseerd. Boksen met Egbert is gesloten tijdens zomervakantie (4 weken), tijdens de voorjaarsvakantie (1 week) en tussen Kerst en Oud&Nieuw. Dit is verrekend in het abonnementstarief.

Artikel 4. Materiaal

Heuvelrug Boxing zorgt voor al het trainingsmateriaal dat nodig is voor de bokslessen, met uitzondering van de bitjes en beschermers. Wanneer van toepassing zorgt Heuvelrug Boxing voor al het trainingsmateriaal dat nodig is voor de Clinics en Personal Trainingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

4.1 Heuvelrug Boxing is te allen tijde zeer betrokken bij haar leerlingen en adviseert het volgende: Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt; voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt. Geef dit altijd aan bij de bokstrainer. Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf. Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en of psychische beperkingen. Meldt klachten, lichamelijke en geestelijke, en zwangerschap aan de docent. Bij twijfel over klachten, overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de les met de trainer.

4.1 Deelnemers aan trainingen betreden de Boksschool uitsluitend voor eigen risico. De schade ten gevolge van enig letsel en/of ongeval van welke aard of oorzaak ook tijdens het gebruik van de boksfaciliteiten zal volledig door hem/haar zelf worden gedragen.

4.3 Heuvelrug Boxing is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer

4.4 Heuvelrug boxing is niet aansprakelijk voor de in ruimte van bokschool kwijtgeraakte of beschadigde kleding en/of voorwerpen.

4.5 Bezoekers van en deelnemers aan trainingen vrijwaren Heuvelrug Boxing en/of diens medewerkers tegen aanspraken van derden met betrekking tot bovengenoemde punten.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 Heuvelrug Boxing heeft het recht om prijs, locatie en het lesrooster te wijzigen.

Artikel 6. Uitsluiting van lessen

6.1 Heuvelrug Boxing verwacht een integere instelling van de deelnemer en kan deelname aan de les weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling. Grensoverschrijdend gedrag wordt door Heuvelrug Boxing niet getolereerd. Deelnemer kan verplicht worden de les per direct te verlaten en deelname geweigerd worden.

Artikel 7. Voorbehouden

Heuvelrug Boxing heeft met zorg de inhoud op de website samengesteld, Toch kan het voorkomen dat er technische en feitelijke fouten gemaakt zijn. Heuvelrug Boxing kan de inhoud van de website veranderen. Heuvelrug Boxing kan geen garantie geven op de informatie op de website en of de inhoud op de website virusvrij of verontreinigd is.

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Heuvelrug Boxing AVG

Privacy en Persoonsgegevens:

Gevestigd te Maarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug, kantoorhoudende op Duikerlaan 13 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Egbert van de Woude is de functionaris gegevensbescherming van Heuvelrug Boxing en is te bereiken via boksenmetegbert@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken: Heuvelrug Boxing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

– Voor- en achternaam, Telefoonnummer thuis en/of mobiel, E-mailadres (-sen), eventueel adres gegevens

Heuvelrug Boxing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Eventueel toezenden van een nieuwsbrief en aankondigingen van lesaanbod, workshops en aanvullende informatie over de inhoud van de lessen

– U te kunnen bellen, sms/whatsapp-bericht sturen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U een factuur te kunnen sturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Heuvelrug Boxing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar, Betaalgegevens 7 jaar. Deze termijnen gaan in nadat een lid heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Heuvelrug Boxing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke en fiscale verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.